Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Xuân Hải
 • Danh sách CB - GVCNV
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01692806162
  • Email:
   mgxuanhaic.ninhhai@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm 2011 Cô Hoa được tất cả các GV-CNV tín nhiệm làm Hiệu trưởng Trường MG Xuân Hải C. Cô là một Đảng viên. Năm 2017 Cô được làm Bí thư chi bộ Mẫu giáo. Cô luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cấp trên, luôn hòa đồng và giúp đỡ cảm thông với đồng nghiệp. Trong chuyên môn Cô luôn nghiêm túc trong công việc.

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn